FIFO vs. LIFO

FIFO og LIFO regnskabsmetoder bruges til at bestemme værdien af ​​usolgt lager, omkostningerne ved solgte varer og andre transaktioner, som f.eks. lagergenkøb, der skal rapporteres i slutningen FIFOLIFOStår for Først ind først ud Sidste ind, først ud Ikke solgt lager Usolgt lager omfatter varer erhvervet senest. Usolgt lager omfatter de tidligste erhvervede varer. Begrænsninger Der er ingen GAAP- eller IFRS-begrænsninger for brug af FIFO; begge gør det muligt at bruge denne regnskabsmetode. IFRS tillader ikke anvendelse af LIFO til regnskab. Effekt af inflation Hvis omkostningerne stiger, var de erhvervede varer først billigere. Dette reducerer omkostningerne ved solgte varer (COGS) under FIFO og øger overskuddet. Indkomstskatten er større. Værdien af ​​usolgt lager er også højere. Hvis omkostningerne stiger, er nyligt erhvervede varer dyrere. Dette øger omkostningerne ved solgte varer (COGS) under LIFO og reducerer nettoresultatet. Indkomstskatten er mindre. Værdien af ​​usolgt lager er lavere. Effekten af ​​deflation Overfor inflationsscenariet er den regnskabsmæssige fortjeneste (og derfor skat) lavere ved hjælp af FIFO i en deflationsperiode. Værdien af ​​usolgt lager er lavere. Brug af LIFO i en deflationsperiode resulterer i, at både den regnskabsmæssige fortjeneste og værdien af ​​det usolgte lager er højere. Journalføring Da de ældste varer sælges først, falder antallet af poster, der skal opretholdes. Da de nyeste varer sælges først, kan de ældste varer muligvis forblive på lager i mange år. Dette øger antallet af poster, der skal opretholdes. udsving Kun de nyeste poster er tilbage på lageret, og omkostningerne er nyere. Der er således ingen usædvanlig stigning eller fald i omkostningerne ved solgte varer. Varer fra antal år siden forbliver muligvis på lageret. Salg af dem kan resultere i rapportering om usædvanlig stigning eller fald i udgifter til varer.

Indhold: FIFO vs LIFO

 • 1 Hvad det betyder
 • 2 Eksempel på FIFO og LIFO-regnskab
  • 2.1 Brug af FIFO
  • 2.2 Brug af LIFO
 • 3 Reserveberegning
 • 4 LIFO vs FIFO fordele og ulemper
 • 5 Referencer

Hvad det betyder

FIFO står for Først ind først ud og er en metodebehandlingsmetode, hvor varer, der placeres først i en beholdning, først sælges. Nyligt placerede varer, der ikke er solgt, forbliver på lageret ved årets udgang.

LIFO står for Sidste i første ud. Det er en opgørelsesmetode, hvor de varer, der sidst placeres i en beholdning, først sælges. Varerne, der placeres først i opgørelsen, forbliver på lageret ved årets udgang.

Eksempel på FIFO og LIFO-regnskab

En forenklet FIFO- og LIFO-repræsentation

Selvom dette eksempel er beregnet til opgørelseskostning og beregning af omkostninger til solgte varer (COGS), forbliver koncepterne de samme og kan også anvendes til andre scenarier.

Antag, at en virksomhed, der handler med widgets, foretager følgende køb i løbet af året:

 • Batch 1: Mængde 2.000 stykker til $ 4 pr. Stykke
 • Batch 2: Antal 1.500 widgets til $ 5 apeice
 • Batch 3: Antal 1.700 widgets til $ 6 pr. Stykke

Dette betyder, at der i alt blev købt 5.200 widgets. Lad os antage, at virksomheden formår at sælge 3.000 enheder til en pris på $ 7 hver. Nu skal den resterende beholdning af 2.200 widgets vurderes. Hvad skal enhedsomkostningerne bruges til at bestemme værdien af ​​dette usolgte lager? Dette er det spørgsmål, LIFO- og FIFO-metoder forsøger at besvare.

Brug af FIFO

Ved hjælp af FIFO-metoden til regnskabsføring er den usolgte beholdning de varer, der blev erhvervet senest. Dette betyder, at alle 1.700 widgets i batch 3 og 500 af de 1.500 widgets i batch 2 betragtes som usolgte. Så værdien af ​​det usolgte lager er (1.700 * $ 6) + (500 * $ 5) = $ 12.700.

Virksomhedens regnskabsmæssige fortjeneste i dette scenarie ved hjælp af FIFO beregnes som følger:

 • Omsætning: 3.000 * $ 7 = $ 21.000
 • Omkostninger ved solgte varer: Batch 1 (2.000 * $ 4) + Batch 2 (1.000 * $ 5) = $ 13.000
 • Profit: $ 21.000 - $ 13.000 = $ 8.000

Det skal bemærkes, at dette strengt taget er et regnskabskoncept. Det er meget muligt, at widgets, der faktisk blev solgt i løbet af året, stammer fra Batch 3. Men så længe de er de samme, standardiserede widgets, sælges Batch 3-varer ikke med henblik på regnskab.

Brug af LIFO

Brug af LIFO-metoden til regnskabsføring giver os forskellige resultater. Værdien af ​​det usolgte lager vil være anderledes, fordi de tidligst erhvervede varer betragtes som usolgte i LIFO. Dette betyder, at alle 2.000 widgets fra batch 1 og 200 af de 1.500 widgets i batch 2 betragtes som usolgte. Så værdien af ​​det usolgte lager er (2.000 * $ 4) + (200 * $ 5) = $ 9.000.

Den regnskabsmæssige fortjeneste ved hjælp af LIFO beregnes som følger:

 • Omsætning: 3.000 * $ 7 = $ 21.000
 • Omkostninger ved solgte varer: Batch 2 (1.300 * $ 5) + Batch 3 (1.700 * $ 6) = $ 16.700
 • Profit: $ 21.000 - $ 16.700 = $ 4.300

Reserveberegning

LIFO-reserve er forskellen mellem de regnskabsmæssige omkostninger for inventar beregnet ved hjælp af FIFO-metoden og den, der beregnes ved hjælp af LIFO-metoden.

Under inflation (periode med stigende priser) er FIFO's lageromkostninger højere end LIFO-lageromkostningerne. Derfor,

Under deflation (periode med faldende priser) er FIFO-lageromkostninger lavere end LIFO-lageromkostningerne. Derfor,


I eksemplet ovenfor viser LIFO Reserve er $ 12.700 - $ 9,00 = $ 3.700. Dette er også nøjagtigt lig med forskellen i pris for varer, der sælges under begge metoder ($ 16.700 mod $ 13.000).

LIFO vs FIFO fordele og ulemper

Generelt finder FIFO-metoden anvendelse på flere forretningsscenarier end LIFO og giver også bedre regnskabsføring. Fordelene inkluderer:

 • Varer sælges eller bortskaffes på en logisk og systematisk måde.
 • Den ensartede og enkeltfilstrøm af varer giver effektiv kontrol med materialer. Denne kontrol er nødvendig for varer, der kan udsættes for forfald, forringelse og kvalitet eller stil ændring.
 • LIFO-metoden understøttes ikke af IFRS. Mange lande følger IFRS-rammer.
 • Flere poster skal vedligeholdes og i en længere varighed ved hjælp af LIFO-metoden. De fleste virksomheder har mindst et lager på alle tidspunkter. Med LIFO kan dette betyde at bruge poster over varer, der er erhvervet for flere år siden.
 • Når ældre varer endelig sælges, kan prisen være væsentligt forskellig fra prisen på disse varer. Dette kan resultere i uventet store papirgevinster eller -tab, som kan have skattemæssige konsekvenser.

Referencer

 • http://biztaxlaw.about.com/od/glossaryf/g/fifo.htm
 • http://www.accounting4management.com/fifo_method_of_materials_costing.htm
 • http://biztaxlaw.about.com/od/glossaryl/g/lifo.htm
 • http://www.accountingtools.com/fifo-vs-lifo-accounting