Freeway vs. Highway

Alle motorveje er motorveje, men ikke hver motorvej er en motorvej. EN motorvej er en motorvej "kontrolleret adgang" - også kendt som en hurtig motorvej - det er udelukkende designet til højhastighedsbiltrafik. Trafikstrømmen på en motorvej er uhindret, fordi der ikke er trafiksignaler, kryds eller motorvejhovedvejKrydsningsfelt i klasse Ingen Muligt Kryds eller trafiksignaler Ingen Muligt Ingress og egress Reguleret via slipveje (ramper) Fra kryds eller ramper

Highways

En motorvej, der ikke er en motorvej, kan også have lange strækninger, der er uden kryds. Men motorveje har typisk lavere hastighedsgrænser, kan passere gennem beboede områder, hvor der er trafiksignaler, fodgængere eller anden langsommere trafik.

Vedligeholdelse

I USA vedligeholdes statlige motorveje af statslige regeringer, men interstate motorveje - hvoraf næsten alle er motorveje - vedligeholdes i fællesskab af staten og den føderale regering.

Dette er en interessant video, der diskuterer forskellene mellem ikke kun motorveje og motorveje, men også andre typer veje, såsom en gade, avenue, boulevard, cirkel, domstol, sted, bane eller gyde:

Referencer

  • Beregning af kapacitet til motorveje og motorveje
  • Wikipedia: Highway med kontrolleret adgang