Gud mod djævel

Det Djævel er det navn, der er givet til en DjævelGudislam Djævel benævnes Iblis eller Shaitan med magten til at kaste onde forslag ind i menneskers hjerte Ordet Islam betyder "underkastelse" eller den samlede overgivelse af sig selv til Allah (Gud); Muslimer tror, ​​at Gud afslørede Koranen. Defineret som En ond ånd. En gud er en metafysisk enhed Hovedsagelig findes i De fleste religioner Monoteistiske og monolatristiske religioner jødedommen Satan, modstander, frister, Baal, Beelzebub, den onde, den onde, den onde ånd, løgnerens far, arkivet, Belial, diabolos, gamle slange, drage, Lucifer, Angra Mainyu, Ahriman, Mara, Iblis, HaSatin , anti-Kristus, Beast osv. G-D for Abraham, Isak og Jakob; Adonai, HaShem. Udførelsesform for Ond nåde Snaksomhed Okkult; Ouija-plader; hekseri (den onde art). En tendens til at tale gennem tegn, bøn, meditation, rosenkransen, apostlene, profeter, brændende buske, engle eller ved at manifestere sig som kropslige væsener Mest bemærkede rekrutter eller disciple Judas Iskariot, Aleister Crowley, Anton Levay, Farao, Akab og Jezebel, Herodes den store, Herodias osv.., Den velsignede Jomfru Maria, Joseph, Abraham, Sarah, Moses, Johannes Døber, Zarathustra, Muhammad, Guru Nanak Dev, Francis & Clare fra Assisi, Joan of Arc, Mainmonides, Rumi, Gandhi, Mor Teresa fra Calcutta. Andre navne Satan, modstander, frister, Baal, Beelzebub, den onde, den onde, den onde ånd, løgnerens far, arkivet, Belial, diabolos, gamle slange, drage, Lucifer, Angra Mainyu, Ahriman, Mara, Iblis, HaSatin , anti-Kristus, udyr Almægtig Fader, Hellig Ånd, Ahura Mazda, Ēl, Yahweh, Lord, Jehova, Jesus, Holy Trinity, HaShem, Allah, Brahma, Krishna, The Supreme Be Khuda, Zhu, Bhagwan, Brahman, Trimurti, Ganesh, Vishnu, Shiva, akal purkh, Malik, Tirthankar, Buddha, Ti'en, et Zarathustrianisme Zoroastrianism identificerer Djævelen som den onde gud og kaldes 'Angra Mainyu' eller 'Ahriman.' Ahura Mazda, Gud for alt det, der er godt. Livspande Oprettet af Gud, men gjorde oprør mod ham. Udødelig: Ingen begyndelse og ingen ende. buddhisme En djævellignende figur i buddhismen er Mara Buddhisme betragtes normalt som en religion uden en absolut skabergud, som skabte universet ex nihilo (fra intet), og som man skal tilbede og være hengiven til Kristendom Kristendommen forstår djævelen som en ødelagt eller faldet engel. Djævelens endelige mål er at ødelægge menneskeheden. Kristendommen lærer, at Gud er far, søn (Jesus) og hellig ånd. Besættelser At bedrage de troende, mens de stadig er på Jorden. Håndtering af det stadigt voksende kosmos og mikromanering af moralske menneskelige handlinger, også forformning af mirakler og svingning af resultaterne fra menneskelige hasardspil og sportskampe, inspirerende visioner og hjælp kunstnere til at vinde priser Skænker menneskeheden forbandelser. velsignelser. Personlige egenskaber Malevolence. godgørenhed. Natur Ond. Enten alt godt eller alt dårligt, skønt nogle er dualistiske Symbol En ged eller en slange. Utallige symbologier betegner guddommelighed, inklusive det keltiske kors, det alt-ser øje, sol-ansigtet Identificeret gennem hans egen list. hans skabelse og hans værker Fysiske egenskaber Normalt horn på hans hoved og / eller en hale; undertiden som en slange eller slange. allvidenskab, almægtighed, almægtighed Permanent ophold Helvede. Himmel. hinduisme En ond ånd. Hinduer mener, at Ishvara kun er én, og at det faktiske antal af lykkelige egenskaber ved Gud er utallige Akademisk orientering Deceiver. Alvidende Sundhedsmæssige konsekvenser I evig pine som følge af hans oprør mod den almægtige Gud. N / A