Forskellen mellem filosofi og psykologi

Filosofi

Filosofi, afledt af det græske ord 'filosofi', oversættes bogstaveligt til 'kærlighed til visdom. Filosofi er studiet af generelle og grundlæggende problemer, der vedrører konkrete spørgsmål som værdier, eksistens, viden, fornuft og sprog. Metoder til filosofisk undersøgelse inkluderer spørgsmålstegn, kritisk analyse og rationelle debatter. Filosofiske spørgsmål, der er blevet stillet i fortiden inkluderer: er det muligt at vide noget og bevise det? Hvad er mest reelt, og hvad er meningen med livet? Filosofi beskæftiger sig imidlertid også med mere konkrete spørgsmål såsom: har mennesker fri vilje, og hvad er den bedste måde at leve et liv på?

Psykologi

Psykologi, afledt af det græske ord 'psykologia', oversættes bogstaveligt til 'studiet af menneskelig ånd.' Psykologi er studiet af det menneskelige sind og den menneskelige adfærd. Det inkluderer undersøgelse af både bevidste og ubevidste oplevelser såvel som samspillet mellem tanker, følelser og adfærd. Psykologi er en akademisk disciplin og anvendt videnskab, der søger at forstå de mentale processers rolle i menneskelig adfærd, samtidig med at man udforsker de fysiologiske og biologiske funktioner, der understøtter kognitiv bearbejdning og adfærd. Begreber, der undersøges af psykologer, inkluderer opfattelse, kognition, opmærksomhed, følelser, intelligens, fænomenologi, motivation, hjernefunktion, personlighed, opførsel, relationer og modstandsdygtighed. Metoder til empirisk psykologisk undersøgelse inkluderer eksperimentelle studier for at udlede årsags- og korrelationsrelationer mellem forskellige variabler.

Forskelle mellem de to praksis

Filosofi understøtter uden tvivl alle videnskaber, herunder psykologi, og derfor overlapper begge discipliner til en vis grad. Selvom begge videnlegemer undersøger mennesker og liv, er de aspekter, hver disciplin fokuserer på, imidlertid væsentligt forskellige. Det vil sige, mens filosofi forsøger at forstå menneskelivets eksistens, forsøger psykologi at forstå menneskelig adfærd.

Bortset fra de emner, som hvert område dækker, adskiller filosofi og psykologi sig også med hensyn til de metoder, de bruger til at besvare spørgsmål. Filosofi ser på områder som livet efter døden gennem spørgsmål og svar, og vil aldrig give et enkelt, korrekt svar. I kontrast til dette bruger psykologi videnskabelig metode til at forstå menneskelig adfærd. Dette involverer hypotesetestning, der resulterer i logiske konklusioner, understøttet af både observationer og fysiske data.

Desuden adskiller filosofi og psykologi sig i beskæftigelsesmuligheder. Filosofihovedpersoner kan anvendes som lærere, forskere, forfattere og akademiske talere. I kontrast til dette er psykologer i stand til at arbejde på tværs af en lang række felter. De kan blive kliniske psykologer, der diagnosticerer og behandler psykiske helbredstilstande, eller de kan blive rådgivende psykologer, der giver folk rådgivning om forskellige spørgsmål. Psykologer kan også blive akademiske talere, tertiær underviser undervisere, forfattere og forskere.