FDI vs. FPI

FDI - udenlandsk direkte investering henviser til internationale investeringer, hvor investoren opnår en varig interesse i en virksomhed i et andet land.

Mest konkret kan det tage form af at købe eller opføre en fabrik i et fremmed land eller tilføje forbedringer til en sådan facilitet, i form af ejendom, anlæg eller udstyr.

FDI beregnes til at omfatte alle former for kapitalbidrag, såsom køb af aktier, samt geninvestering af indtjening fra et helejet selskab med hjemsted i udlandet (datterselskab) og udlån af midler til et udenlandsk datterselskab eller filial. Geninvestering af indtjening og overførsel af aktiver mellem et moderselskab og dets datterselskab udgør ofte en betydelig del af FDI-beregninger.

FDI er vanskeligere at trække ud eller sælge ud. Derfor kan direkte investorer være mere engagerede i at styre deres internationale investeringer og mindre tilbøjelige til at trække sig ud ved det første tegn på problemer.

På den anden side, FPI (udenlandsk porteføljeinvestering) repræsenterer passiv besiddelse af værdipapirer såsom udenlandske aktier, obligationer eller andre finansielle aktiver, hvoraf ingen medfører aktiv styring eller kontrol af værdipapirudstederen af ​​investoren.

I modsætning til FDI er det meget let at sælge værdipapirerne og trække den udenlandske portefølje ud FDIFPILedelse Projekter styres effektivt Projekter styres mindre effektivt Inddragelse - direkte eller indirekte Inddraget i styring og ejerskontrol; langsigtet rente Intet aktivt engagement i ledelsen. Investeringsinstrumenter, der lettere handles, mindre permanente og ikke repræsenterer en kontrollerende andel i en virksomhed. Sælge ud Det er vanskeligere at sælge eller trække ud. Det er forholdsvis let at sælge værdipapirer og trække ud, fordi de er flydende. Kommer fra Tendens til at blive udført af multinationale organisationer Kommer fra mere forskellige kilder, fx en lille virksomheds pensionskasse eller gennem gensidige fonde, der ejes af enkeltpersoner; investering via egenkapitalinstrumenter (aktier) eller gæld (obligationer) fra en udenlandsk virksomhed. Hvad der investeres Indbefatter overførslen af ​​ikke-finansielle aktiver f.eks. Teknologi og intellektuel kapital ud over finansielle aktiver. Kun investering af finansielle aktiver. Står for Udenlandske direkte investeringer Udenlandsk porteføljeinvestering Volatilitet At have mindre i nettoindstrømning At have større nettoindstrømning