Forskellen mellem paradigme og teori

Paradigmer og teorier går hånd i hånd for at forklare begreber inden for videnskab og hjælpe akademikere i deres arbejde med at definere forskellige fænomener. Teorien forklarer fænomenet ud fra visse kriterier, mens paradigmet giver baggrunden eller den ramme, der tillader en teori at blive testet og målt. Et paradigme kan have et antal teorier inden for dets rammer, og paradigmet fungerer som et referencepunkt for teorien. Disse to koncepter fungerer sammen, men har deres forskelle. Paradigmer og teorier er rygraden i videnskaben og diskussionspunkterne for store masterminds som Einstein og Newton. Imidlertid kan disse høje og høje videnskabelige discipliner også anvendes til hverdagen og hjælpe med at forstå betydningen af ​​vores miljø.

Hvad er et paradigme?

Videnskabshistorikeren, Thomas Kuhn, gav en grundlæggende definition på betydningen af ​​paradigme. Han sagde 'et paradigme bruges til at beskrive et sæt begreber inden for en videnskabelig disciplin på et hvilket som helst tidspunkt.' Det er en videnskabsfilosofi, et sæt koncepter eller tankemønstre inklusive teorier, forskning og standarder, der kan bidrage til et videnskabs- eller filosofifelt. Paradigmer er normalt bag teorier og giver forskeren mulighed for at se på situationen og undersøge teorien fra alle vinkler. Paradigmet giver modellen eller mønsteret for det samfund, der undersøger dets teorier. Det viser, hvad der skal observeres, hvordan observationen skal udføres og begynder den primære teori. Paradigmet hjælper med at vise, hvordan eksperimenter skal udføres, og hvilket udstyr der er bedst at bruge i denne situation. Det fungerer også som vejledning til fortolkning af resultater.

Hvad med et paradigmeskifte?

Thomas Kuhn tilføjede til sin 'Structure of Scientific Revolution' tanken om, at videnskab gennemgår perioder med såkaldt 'normal videnskab', når eksisterende paradigmer og modeller dominerer den videnskabelige verden. Derefter følger revolutionen, og virkeligheden, det eksisterende paradigme, gennemgår forandring. Når en opfattelse ændrer sig, sker der et paradigmeskifte, og det normale billede kan 'vende' fra en tilstand af virkelighed til en anden. Nye paradigmer bliver dramatiske i deres indhold, når de forekommer i videnskaber, der forekommer stabile og definerede. I slutningen af ​​det 19. århundrede blev det hævdet, at der ikke var noget nyt inden for videnskaben, og at forskere bare skulle fortsætte med at måle og opdatere data. Derefter udgav Albert Einstein sit papir om 'Special Relativity' og udfordrede reglerne, der blev offentliggjort af Newtonian Mechanics. Forskere måtte foretage et paradigmeskifte.

Så er der Paradigm Paralysis!

I denne situation er der afslag på at se forbi en tænkningsmodel, der findes, og den nye model eller paradigme accepteres ikke. Et godt eksempel på dette er afvisningen af ​​Galileos teori om et heliocentrisk solsystem. Det heliocentriske solsystem er teorien om, at Jorden og planeter kredser om Solen. Dette paradigme af vores nuværende solsystem var meget anderledes i de tidlige opdagelsesrejsers dage.

Et paradigme er virkelig mere end en teori, og flere teorier kan knyttes til et paradigme. Paradigmens etymologi beskriver ordet som græsk oprindelse og betyder eksempel eller prøve. Et paradigme er ikke stift eller mekanisk i sin tilgang, men har et mål for fleksibilitet. Ordet paradigme har flere synonymer, og disse er med til at forstå arbejdet og dets anvendelse.

Paradigmesynonymer er kriterium, eksemplar, model, mønster og prototype for at nævne nogle få.

Den eneste bemærkede antonym er anthisis. Dette hjælper med til at gøre det klart og viser, at et paradigme samarbejder i sin betydning med et antal synomner og praktisk talt ingen antonymer. Det er visionært koncept og skaber en model eller et mønster at arbejde ud fra. I de moderne dele af talesammenhæng tilbyder paradigmer beskrivelser af, hvordan vi er i sammenhæng med andre. Det hjælper med at forstå, hvordan vi fx passer ind i vores samfunds paradigme.

Undersøgelsen af ​​ordet paradigme i en sprogkonkurrence hjælper med yderligere forståelse af dets placering i sprog og ordbetydninger.

Paradigme er et substantiv og bruges som et eksempel eller et accepteret perspektiv.

Setning med paradigme som substantiv.

Kontormedarbejderne accepterede paradigmet i de nye regler og adfærdskodekser på fabrikken og på byggepladsen.

Paradigmer er flertallet af paradigme.

Aktiemarkederne gav ofte nye paradigmer for at tilskynde til investering i vanskelige tider.

Paradigmatisk ville det være adverb-brugen af ​​ordet.

Setning med paradigmatisk som adverb.

Uddannelseshøjskolen lod studerende paradigmatisk praktisere ledelsesteknikker i løbet af deres administrationsforløb.

Paradigmatisk er ordets adjektivstruktur.

Setning med paradigmatisk som adjektiv.

Der er paradigmatiske klausuler til instruktionerne om, hvordan man løser problemer i reformskolen.

I en mere moderne kontekst er paradigmer tydelige i sociale grupper og som en del af begivenheder, der har påvirket historien. De krige, som forskellige nationer har oplevet, især den første og den anden verdenskrig, satte et adfærdsmønster for de mennesker, der var involveret i krigene. Venen eller fjenderne blev alle påvirket af paradigmet for destruktiv menneskelig opførsel.

Individet kan foretage ændringer i deres liv, ifølge motiverende taler og forfatter, Steven Covey ved at overveje paradigmet i deres omgivelser. Han siger: ”Hvis du vil have små ændringer i livet, skal du arbejde på din holdning. Men hvis du vil have store og primære ændringer, arbejder du på dit paradigme. Dette ville være den ramme, du har skabt for dig selv, at du bor og bevæger dig i og bestemmer, hvordan du tænker og hvordan du træffer beslutninger. Når du ser på dit livs paradigme og kan ændre det med et paradigmeskift, foretager du overordnede ændringer i den måde, du tænker og lever på.

Teorier er på den anden side den del af paradigmet, der kan testes og afprøves af ethvert antal forskellige mennesker. Den testede teori giver resultater og når et sandhedspunkt, der kan holdes fast på. Når mennesker når det samme resultat, er teorien garanteret. Teorier medfører udvikling i videnskab og har en procedure, der skal følges. En procedure med eksperimenter, videnskabelig metode og hypotese, der kan testes flere gange for at verificere teorien. En teori er en idé eller flere ideer, der bruges til at forklare fakta til støtte for et fænomen. Teorien samles efter dybdegående forskning og undersøgelse. Det bevises derefter videnskabeligt baseret på bevis. Når det først er bevist, bliver det accepteret som en teori.

Disse velkendte teorier er videnskabelige. Darwins evolutionsteori, Quantum-teorien, Special Relativity teori og Newtons tyngdelov. Berømte velkendte teorier, der er en del af vores universelle paradigme.

Der er flere synonymer og antonymer, der hjælper med forståelsen af ​​ordteorien.

De valgte synonymer er: doktrin, koncept, dogme, konditionering og grundlæggende

De valgte anonymer er: konklusion, konkret, bevis, praktisk.

Teori bruges som substantiv, og en teoretiker er en person, der udvikler en teori.

Teorier beskriver flertal af teori.

Teoretisk er et adjektiv.

En sætning med teoretiske tilstande:

Den nye lærerkurs er designet til at være praktisk snarere end teoretisk.

Teoretisere er et verb, der bruges til at beskrive hvordan man kan foreslå fakta eller ideer, mens man danner en teori.

En sætning med teoretisering:

Bogen skrevet for studerende til at studere teorier om drømmenes psykologi hos unge.

En teori kan også bruges som et formsprog.

Beslutningen lyder godt i teorien, men er blevet undersøgt korrekt?

Teorier kan også klassificeres som tællelige eller utallige.

En tællbar teori forklarer, hvorfor ting sker. Det er beviset, den målbare forklaring.

Setning til at forklare: Avisartiklen indeholdt to utallige teorier anbefalet af videnskabsfolk til at forbedre bevarelsen af ​​vand.

Den utallige teori er et princip, som noget var baseret på.

Setning til at forklare: Undervisningen i sprog er baseret på praktisk arbejde og teorien bag sprogforståelsessystemet.

Dette citat fra EW Howe om et teoriprincip er sat i enkle udtryk:

 ”En ung mand er en teori; en gammel mand er en kendsgerning. ”

I den endelige analyse er det sandsynligvis sikkert at sige, at vi er omgivet af paradigmer og teorier. Paradigmene er der for at skabe den verden, vi lever i, videnskaberne, kunsten, historien og alt omkring vores univers. Teorien er der for at validere de paradigmer, den hører til. 'Beviset for budding er i spisning' siger de, og beviset for paradigmet er i teorien, der understøtter det - medmindre der er et paradigmeskifte, og så kunne alt ændre sig! En undersøgelse af paradigmer og teorier får bestemt læseren til at tænke på disse to ord, og hvordan de arbejder sammen side om side og støtter hinanden i det univers, vi lever i.