Elektrisk felt vs. magnetisk felt

Området omkring en magnet, inden for hvilken magnetisk kraft udøves, kaldes et magnetfelt. Det produceres ved at flytte elektriske ladninger. Tilstedeværelsen og styrken af ​​en magnetfelt betegnes med "magnetiske fluxlinjer". Retningen af ​​magnetfeltet er også angivet med disse linjer. Jo tættere linierne er, jo stærkere er magnetfeltet og omvendt. Når jernpartikler placeres over en magnet, kan fluxlinierne ses tydeligt. Magnetiske felter genererer også kraft i partikler, der kommer i kontakt med det. Elektriske felter genereres omkring partikler, der har elektrisk ladning. Positive gebyrer trækkes mod det, mens negative afgifter ophæves.

En bevægelig ladning har altid både et magnetisk og et elektrisk felt, og det er netop grunden til, at de er knyttet til hinanden. De er to forskellige felter med næsten de samme egenskaber. Derfor er de indbyrdes relaterede i et felt kaldet det elektromagnetiske felt. I dette felt bevæger det elektriske felt og det magnetiske felt sig vinkelret på hinanden. De er dog ikke afhængige af hinanden. De kan også eksistere uafhængigt. Uden det elektriske felt findes magnetfeltet i permanente magneter, og der findes elektriske felter i form af statisk elektricitet, i mangel af magnetfeltet.

Sammenligningstabel

Sammenlignende diagram med elektrisk felt kontra magnetfelt
Elektrisk feltMagnetfelt
Natur Oprettet omkring elektrisk ladning Oprettet omkring bevægelse af elektrisk ladning og magneter
Enheder Newton per coulomb, volt per meter Gauss eller Tesla
Kraft Proportionerel med den elektriske ladning Proportionerel med opladning og elektrisk ladning
Bevægelse i elektromagnetisk felt Vinkelret på magnetfeltet Vinkelret på det elektriske felt
Elektromagnetisk felt Genererer VARS (kapacitiv) Absorberer VARS (induktiv)
Pol Monopole eller Dipole dipol

Indhold: Elektrisk felt vs magnetfelt

  • 1 Hvad er elektriske og magnetiske felter?
  • 2 Natur
  • 3 bevægelser
  • 4 enheder
  • 5 Force
  • 6 Referencer

Hvad er elektriske og magnetiske felter?

Fra hjemmesiden til Puget Sound Energy (PSE), her er forklaringer til elektriske og magnetiske felter, hvad de er, og hvordan de produceres:

Magnetiske felter oprettes, når der er en strøm af elektrisk strøm. Dette kan også tænkes som strømmen af ​​vand i en haveslange. Når mængden af ​​strømme stiger øges, stiger niveauet for magnetfelt. Magnetiske felter måles i milliGauss (mG).
en elektrisk felt forekommer, hvor en spænding er til stede. Der oprettes elektriske felter omkring apparater og ledninger, uanset hvor der findes en spænding. Du kan tænke på elektrisk spænding som vandtrykket i en haveslange - jo højere spænding, desto stærkere er det elektriske feltstyrke. Elektrisk feltstyrke måles i volt pr. Meter (V / m). Styrken på et elektrisk felt falder hurtigt, når du bevæger dig væk fra kilden. Elektriske felter kan også afskærmes af mange genstande, såsom træer eller en bygnings vægge.

Natur

Et elektrisk felt er i det væsentlige et kraftfelt, der skabes omkring en elektrisk ladet partikel. Et magnetfelt er et, der skabes omkring et permanent magnetisk stof eller et bevægeligt elektrisk ladet objekt.

bevægelser

I et elektromagnetisk felt er retningerne, i hvilket det elektriske og magnetiske felt bevæger sig, vinkelret på hinanden.

Enheder

Enhederne, der repræsenterer styrkerne i det elektriske og magnetiske felt er også forskellige. Styrken af ​​det magnetiske felt er repræsenteret af enten gauss eller Tesla. Styrken af ​​et elektrisk felt er repræsenteret af Newton per Coulomb eller Volt per meter.

Kraft

Det elektriske felt er faktisk kraften pr. Enhedsladning, der opleves af en ikke bevægelig punktladning på et givet sted inden i feltet, medens magnetfeltet detekteres af den kraft, det udøver på andre magnetiske partikler og bevægelige elektriske ladninger.

Begge koncepter er imidlertid vidunderligt korrelerede og har spillet vigtige roller i masser af banebrydende innovationer. Deres forhold kan tydeligt forklares ved hjælp af Maxwells ligninger, et sæt delvise differentialligninger, der relaterer de elektriske og magnetiske felter til deres kilder, strømtæthed og ladningstæthed.

Referencer

  • http://www.coolmagnetman.com/magfield.htm